Auktion vid Tjengvide i Kräklingbo.

Onsdagen den 26 innevarande Mars från kl. 10 f.m.låter herr kommissarien B. Bolin med anledning af boställets afträdande, medels offentlig, frivillig auktion vid Tjengvide i Kräklingbo till de högstbjudande försälja en större del af sina inventarier bestående af koppar-, malm-, jernsaker, något linne och sängkläder, diverse möbler och husgerådssaker, hyaribland ett bättre divansbord, en större antik spegel, sängställen, kistor och koffertar, en ljuskrona, en bättre vågbalans för mindre vigter, trä: kärl, golfmattor, spanmålssäckar, beredda skinn, fjäder, en gårdsklocka af »alm, goda ät- och sättpotatis, goda kok. och utsädesärter, ett mindre parti råg och utsädeskorn, en hyfvelbänk och diverse svickareverktyg, hvarjehanda till större delen i brukbart och godt skick varande åker- och körredskap bestående af en ny lättgående lastvagn pas: sande för såväl par- som enbet, en större lastvagn, en mindre resvagn, flere st. arbetsvagnar, en s.k. kappsläde, flere par arbetskälkar, :elar, vänd- och spetsplogar, sånings-, myll- och krokpinnhbarfvar, mullfösa, kornvält och sladdar, foderbäckar och vrånghäckar, en bättre vindmaskin med risslar, oxok, dragkettiogar, och diverse bandredskap, kreatur såsom 3 st. hästar, bvaribland en af norsk ras 7år gammal, flere st. unga kor, hvaribland flere nyligen kaltvat, flere st. ungvöt, en uvg oxe, omkr. 17 gt. får dels med ungar, dels drägtiga, flere st. välfödda svin bestående af en drägtig sugga, en fargalt och flere ungsvin, omkr, 20 st, höns m. m.
Säkre vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:ste nästkommande September; andra ställa borgen eller betala kontant vid anktiopen.
Norrbys i Hörsne den 14 Mars 1890.
Etter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *