Biskopsvisitation

är utsatt att äga rum i Garda pastorat den 29 och 30 juni samt 1 juli, den sistnämda dagen i förening med kyrkoherdeinstallation, då pastoratets nye kyrkoherde E. N:son Delumiére högtidligen insättes i sitt ämbete av biskop Rundgren. Som assistenter till installationen äro kallade kontraktsprosten J. A. Ronquist i Rone, kyrkoherde K. Havrén i Fardhem, samt t. f. kyrkoherdarna, teol. lic. Ax. Klint i Källunge och K. A. Widegren i Endre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *