Auktion å lösegendom och fastighet.

Lördagen den 2 juni kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i huset n:o 3 vid Brunnsgatan avlidna änkefru Anna Laurins efterlämnade lösegendom bestående av diverse möbler, husgeråd, linne och sängkläder.
Kl. 1 på dagen försäljes jämväl på förmånliga villkor till den högstbjudande sterbhusets fastlgbet mo 3 vid Brunnsgatan bestående av boningshus av trä under tak av plåt inrett till 2 lägenheter om 2 rum och kök vardera å nedre botten samt 2 lägenheter om ett rum och kök varde-m 1 tr. upp; nödiga uthus och källart under hela huset. Tomten besiående av frijord med fritt och vackert läge, är rymlig och bevuxen med ett 40-tal ädla fruktträd. Gott dricksvatten finnes. Elektriskt ljus och gas är inlett. En lägenhet om 2 rum och kök får av köparen genast övertagas. Villkoren tillkännagivas närmare vid auktionen.
Visby den 25 maj 1923.
Sterbhusdelägarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *