Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 27 maj.
Syföreningsauktion hölls härstädes förliden kväll med början kl. 7,30 e. m. yred. Canfield Andersson höll därvid en god och innehållsrik predikan och tjänstgjorde sedan som auktionist. övre Fröjeis gamla Lutherska syförening, som anordnat densamma, hade en ansenlig mängd förfärdigat arbete att försälja. Utropen ginge raskt undan tack ware auktionsstens goda talanger och de församlades villighet att med en skärv bidraga till det goda ändamålet för missionens sak. Auktionspsrdtokollet utvisade en summa av omkring 330 kr., ett ganska vackert resultat, men så äro också föreningsmedleanmarna nitiska och arbeta träget och målsmedvetet. Via den utlottning, som sedan verkställdes tillfördes den lycklige vinnaren en ganska värdefull bordlöpare. Föreningsmedlemmarna önskas god fortsättning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1923
N:r 121

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *