Hemse.

Ett möte med årets nattvards ungdom från Fardhems, Hafdhems, Alva och Burs pastorat hölls torsdagen den 24 dennes i Hemse kyrka.
Sedan, kyrkoherde Hejneman hållit inledningspredikan över ämnet »Heliga minnet.» med Ps. 42:5 till text, talade biskop Rundgren till de unga från kyrkans kor om »Helg över livet» i anslutning till tredje budet. Goda råd och vackra förmaningar i sant kristlig och därför också sant mänsklig anda fingo de unga lyssna till. Men även de äldre, som, sedan ungdomen tagit plats, fyllde kyrkan, åhörde med stort intresse vad som talades: både inledningen och särskilt biskopens föredrag om helg över sabbaten och helg över vardagens liv.
Mötet, som utfylldes med kraftig församlingssång – både gamla och nya psalmer sjöngos – avslutades med altartjänst, varvid kyrkoherdarna G. Kellström och A. Kronqvist officierade.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *