Från landsbygden. Lummelunda.

LUMMELUNDA, 28 maj.
Ordinarie bolagsstämma med delägarne i A.-B. Överstekvarn hölls lördags å bolagets kondor å Lummelunds bruk under folkskolläraren J. F. Bendelins ordförandeskap.
Sedan styrelse- och revisionsberättelserna föredragits och ansvarsfrihet beviljats styrelsen för det gångna årets förvaltning, fastställdes balansräkningen, slutande på en summa av 62,256 kr. 28 öre. De disponilbla vinstmedlen 3,336 kr. 28 öre fördelades sålunda, att till aktieägarna utdelades 4 kr. pr aktie ned 2,004 kr., till reservfonden avsattes 500 kr. och återstoden 832 kr. 28 öre balanserades på vinst- och förlustkonto.
Arvoden till styrelsen och revisorerna fastställdes till samma belopp som under föregående år. Till ledamöter i styrelsen omvaldes hrr Carl Müller, A. K. Forslund och Fr. Gabrielsson med hr Ant. Österberg till suppleant. Till revisorer valdes hrr Sture Herming och Herman Löthberg med hrr Herman Klingvall och O. E. Jakobsson som suppleanter.
Efter stämman samlades de till ett 20-tal uppgående närvarande aktieägarne till en festlig kollation.
— Inom styrelsen har till ordförande återvalts fabrikör Carl Müller och till verkställande direktör lantbrukaren A. E. Forslund, båda i Västkinde.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *