Kungörelse.

Sammanträde för fördelning av nedsatt ersättning för av Gotlands järnvägsaktiebolag i och för anläggning av järnväg från Tingstäde till Lärbro genom expropriation färvärvad mark från fastigheter vid Angelbos, Stora och lilla Banna, samt Glästäde i Lärbro socken, Busarve, Norrbys och Stenstugu i Othems socken samt Rosarve, smitts och Nystugu i Tingstäde socken är utsatt att äga rum å länsstyrelsens i Visby sessionsrum torsdagen den 14 instundande juni klockan 11 förmiddagen.
Vederbörande fastighetsägare och inteckningshavare kallas härmed att vid sammanträdet inställa sig för att bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 22 maj 1923.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1923
N:r 119

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *