Dansafton till förmån för den tyska yachtens besättning

anordnas om lördag afton i D. B. V:s Paviljong av direktör Cederberg, som då arrangerar den första soupé dansant för året. Entré till dansen blir 1 kr., vilken oavkortat går till besättningen på Ellide, som nu genom det förlängda uppehållet åsamkas en del extra omkostnader. Då allmänheten genom denna dansafton beredes tillfälle att fören det nyttiga med det välgörande torde man kunna hoppas på fullt hus. Fjolårets liknande tillställningar veoro ju mycket omtyckta. Restauranten kommer att tillhandahålla en liten god supé fer billig penning och de som vilja sitta i kaféet få gärna göra det.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *