Åter hästar som skena.

Vid halv 1-tiden i dag på middagen råkade ett par hästar förspända för en s. k. vrånghäck, i sken nere vid hamnen. Skjutsen tillhörde en lantman i Stenkyrka, som just jämte sin son var i färd med att lasta av potatissäckar. Då växelloket närmade sig skjutsen, fattade den ene av männen hästarna vid huvudet och den andre höll i tömmarna. Men detta hjälpte icke, utan de uppskrämda djuren blevo så våldsamma, att de sleta sig lösa och satte iväg uppåt Hamnter» rassen, efter att have stjälpt skjutsen i backen. Med vagnens underrede efter sig fortsatte hästarna fram till länsresidenset, där de kolliderade mot en lyktstolpe så häftigt, att selarna sletos sönder och vagnen blev kvarliggande. Efter en stund infångades sedan hästarna var för sig å Strandgatan. Själva tycktes de icke he ådragit sig någna svårare skador.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *