En lokalförening för Gotland

av sjuk- och begravningskassan Ålderdomsförbundet bildades här i går, varvid till avdelningens ordlösande valdes arbetsförman C. G. Antonsson, till sekreterare fröken Ebba Björkegren och till kassör försäkringsagenten Rudolf Johansson samt till styrelsesuppleanter hrr Elmil Olsson och G. J. Andersson. Revisorer blevo poliskonstapel Karl Söderlund och kusken A. Klasson. Till ombud vid kongressan i Stockholm den 27 denne utsågs hr Antonsson.
Avdelningen räknar omkring 220 medlemmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1923
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *