Dispensansökan.

Lärarinnan Maria Hederberg söker hos skolöverstyrelsen rätt att utan hinder av, att hon ej avlagt folkskollärarinneexamen, söka och innehava ordinarie lärarinnetjänst vid Vägome folkskola i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *