Ångf. Hansa,

som i morgon väntas hitkomma med deltagarna i Svenska Dagbladets pingstresa till Gotland, beräknas anlända hit kl. 7,30 f. m., men om vädret är vackert, vilket man givetvis livligt hoppas, kommer Hansa att under det dess passagerare intaga sin kaffefrukost göra en liten tur utefter kusten och inlöpa i hamnen först kl. halv 9 f. m. Ankomsten hit blir sålunda icke tidigare än att även mindre morgonfriska stadsbor kunna taga emot resenärerna vid kajan.
Avfärden härifrån sker, som förut meddelats, på annandagen kl. 9 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *