Uppmärksammad bildsten.

Å ett gravfält vid Hammars i Lärbro har stått ett par stora, präktiga bildstenar. Den ena av dessa är nu borttagen för att föras till statens historiska museum i Stockholm. De gutar, som möjligen vilja taga farväl av det flertusenåriga, gravmonumentet, innan detsamma för alltid lämnar Gotland, kunna ännu bliva i tillfälle därtill, ty stenen ligger på kajen i Slite f. v. b., meddelas oss av en intresserad fornvän.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *