Femtio år

fyller i dag fru Emelie Gistedt härstädes och med anledning härav har fru G. under dagens lopp varit föremål för hjärtliga hyllningar, som tagit sig uttryck i hedsrsgåvor och en rik blomstargärd. Styrelsen för Arbetareföreningen, vars enda kvinnliga medlem fru G. är och vid vars klubbfester hon sedan många år utfört Marias rätt så tunga åliggande, har in corpora uppvaktat henne med en hedersgåva med lämplig skription. Vänner och bekanta ha ihågkommit henne med praktfulla kristallpjäser, varjämte hon fått röna talrika bevis i annan form på sympati och aktning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *