Den tyska lustjakten Ellide

torde, enligt vad undersökningarna av densamma, givit vid handen, icke havs ådragit sig svårare skador vid grundstötningen på Skarlakansgrundet, än att den åter utan vidare reparation skall kunna fortsätta resan på egen hand. Ännu hava icke underssökningarna avslutats, men av vad som redan framkommit, synes de lustfarande studenterna snart åter kunna börja rigga på sin yacht och göra den färdig till seglats. Givetvis få de dock stanna kvar här över pingstdagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *