Cirkus Schreiber

lockade i går afton med ett par sensationsnummer utom det vanliga programmet. »Utbrytarkungen» Sumell fastlåstes enligt alla konstens regler av en tillstädesvarande poliskonstapel med av denne medhavda handbojor och troddes därmed vara »oskadliggjord.» Men hr S. klarade skivan genom att helt lekfullt befria sig från de besvärliga manschetterna, naturligtvis till den av kylan huttrande publikens stora förnöjelse. Men större sensation väckte dock det nervkittlande numret, där »Norrlandsbjörnen» hr Beck helt trankilt lät sig överköras av en personbil med sex personer i. Detta tillgick så, att hr B. lade sig på magen i manégen, varefter ett par bräder eller lämnar placerades som ett slags brygga mot hans bastanta stofthydda. Bilen med dess levande last kördes därpå sakta och varligt över bryggan och vidare över mannens lår och skuldror, utan att detta syntes bekomma honom det minsta. Det kan man kalla ett gott ryggbast!
Att hr B. icke i någon mån besvärades av den till ett par tre tusen kilogram uppgående tyngden bevisas bäst därav, att han i afton ämnar låta en lastbil med tolv mannar på rulla över sin motståndskraftiga lekamen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *