Auktion å bättre fastigheter vid Lunds i Vesterhejde.

Tisdagen den 22 maj kl. 12 middagen försäljas:
dels avlidne Majoren Thomas Stålhandskes konkursbo och Claes Stålhandske gemensamt tillhöriga Lunds gård med underlydande, tillsammans c:a 70 tid åker och c:a 200 tid skog och betesmark i ett skifte, belägen nära Hallvardts järnvägsstation; manbyggnaid med centraluppvärm ning och — liksom övriga byggnader elektrisk belysning; trädgård med stor givande sparrisodling;
dels konkursboet tillhöriga c:o 7 minuters väg från Hallvards station belågna villaegendomen Graune, särdeles välbebygd, ined boningshus av sten, i vacker park ou 5 tid inrett till 7 rum, kök, hall, badrum och källare under hela huset, samt försett med centraluppvärmning, vattenledning och elektrisk belysning;
dels ock hälftens: av en beteshage om c:a 100 tnld under Botmunds.
Köpevillkoren tällkännagivas vide auktionstillfället.
Närmare upplysningar genom undertecknade konkursförvaltare.
Visby dem 8 maj 1923.
R. Ljungdahl. Kapten. Visby.
Johan Olsson. Häradsdomare, Hallvards.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *