Anmälan mot landsfogde Broms.

Ordföranden i Sveriges kronojägareförbund hr Oscar J:son Bragée har till J. O. ingivit en anmälan mot landsfogden i Gotlands län G. A. Broms för obefogad häktning av kronojägaren i Lojstaheds bevakningstrakt J. F. Landers i Stenstugu, Hejde socken.
Landers häktades 2 dec. f. å. för mened i ett vittnesmål, men under utredningen framgick att Landers vittnesmål icke varit av den lydelse, att mened förelåg. Gotlands södra häradsrätt frikände också L. till alla delar redan vid första rannsakningen.
Hr Bragée uppgives, att Landers skall vid landsfogdens sista förhör bestämt bestritt att hans vittnesmål haft den lydelse landsfogden uppgivit. Hr Bragée landdelar att jägmästaren i Gotlands revir med tillstyrkande av överjägmästaren sökt få till stånd en rehabilitering av Landers från domänstyrelsens sida, något som emellertid till synes av formella skäl ej lyckats. Landers — vars samvetsgrannhet och plikttrohet ha de bästa vitsord — behöver emellertid upprättelse. På grund av sitt känsliga sinne är han nedbruten av det inträffade.
Hr Bragée påyrkar åtal mot landsfogden för olaga häktning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *