Dödsfall.

I onsdags avled i Askersund f. d. mästerlotsen O. A. Thompson i den höga åldern av 82 år.
Efter att i yngre dagar ha seglat på sjön, sista tiden som befälhavare å Slitefartyg, anställdes Thompson den 28 maj 1888 i lotsverkets tjänst och tjänstgjorde till en början som lotslärling vid Visby lotsstation. Han befordrades i slutet av samma år till lots samt utnämdes till mästerlots den 15 dec. 1900. Tre år senare transporterades han i samma befattning till Härviks lotsstation, och slutligen därifrån till Slite. Under sin Visbytid tjänstgjorde han även vid härvarande livräddningsstation, först som biträde och sedan som båtstyrare.
Sedan han 1910 erhållit avsked av lotsverkets tjänst, njöt han sitt otium i Slite, men överflyttade för kort tid sedan till Askersund, där han nu, som sagt efter ett långt och verksamt liv slutat sina dagar, närmast sörjd av maka, född Montelius, och barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *