Rättegångs- och Polissaker.

Justitieombudsmannen har på grund af utaf styrelsen för riksbankens afdelningskontor i Visby ingifna klagomål, i särskild skrifvelse befalt öfverexekntorn i nämda stad, borgmästaren Een, att afgifva förklaring öfver sin uraktlåtenhet att utlemna begärda protokoll, oaktadt afdelningskontorets styrelse flere gånger derom gjort anhållan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *