Från infanteriregementet.

— T. f. chefen, överstelöjtnant R. Geijer är tjänstledig under tiden 8-19 maj, då major Genberg för befälet över regementet.
— Till fanjunkare i regementet har belordrats sergeanten vid regementet G. B. Nyström och till gevärshantverkarekorpral har befordrats gevärshantverkare vicekorpralen 8/T Fahlberg.
— Kapten Runeborg har placerats ?? eller för velocipedryttareavdelningen, kapten Welander som chef för kulsprutekompaniet och kapten Rosander som chef för 10:de kompaniet. Som regementsadjutant på I bataljonen har läjtnant Sellergren placerats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *