Sjöförklaring

har inför britiska vicekonsulatet härstädes afgifvits af kaptenen å utanför Ronehamn strandade barkskeppet Palais Gallien, Vade Stedmans. Denna förklaring innehåller, att Palais Gallien lemnade Riga 16 dennes uader vackert väder. Den 21 dennes passerades under tjocka på f.m. kl. 10 Närsholms fyr på ungefär 3 minuters afstånd. Vinden var då nordostlig. Kl. 11,55 f.m. stötte fartyget sedan på grund under fortfarande tjocka och blef stående. Grundet befans vara Östergrund. En del af däckslasten kastades nu öfver bord för att få fartyget afhifvadt, men då detta ej lyckades upphörde man med lättandet. På aftonen fans 5 fot vatten i rummet och då stormen tilltog under följande natten, så att rodret slogs bort, ansåg man skeppet för vrak. Båtarna sattes då ut kl. 1/2 9 f.m. 22 dennes och besättningen ankom till Ronehamn vid 10tiden. Som vi förut omtalat försökte ångaren Belos assistera, men måste återvända med oförrättadt ärende.
Palais Gallien, som är bygdt 1865 och mäter 507 registertons, var på resa från Riga till Nevport nära Cardiff. Lasten, som ilandförts, utgöres af 7581 slipers och 1695 stycken lathwood.
Besättningen, 13 man, afreste i torsdags afton med Tjelvar till Stockholm för vidare befordran till hemorten. Kapten Stedmans är ännu qvar här för att öfvervaka haveriet.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 28 November 1887.
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *