Slite.

4 maj.
Olyckor
vid cykelåkning inträffar här dagligen och stundeligen men ingenting tyckes kunna verka tillräckligt kraftigt att förmå cyklisterna till större försiktighet i sin framfart. Signalerna och att hålla rätt sida av vägen tyckes vara fullständigt främmande begrepp och många gånger svävar den gående allmänheten i verklig fara. Var råda bot ?
I förrgår kolliderade tvenne cyklister i hörnet vid apoteket med påföljd att den ena cykeln betydligt ramponerades och måste bäras direkt till reparatörn medan den andra fick en minare skavank. Att båda cyklisterna sluppo så gott som helskinnade från äventyret får anses såsom ett underverk. I dag skedde åter en påkörning men dock med lindrigare följder.
Vi vänta bara på nästa kollision.

6 maj.
En trevlig fest
var igår kväll anordnad i biograflokalen av ungdomslogen »Ljusglimten». Programnet upptag bl. a. ett flertal sånger av Slitekören, musik, deklamation av fröken E. Veström samt danslekar av barnen. Hr Herman Engström höll ett kort föredrag över ämnet »Arbetet», men glansnumret utgjordes av ett av barnen på ett näpet sätt utfört sagospel »Maja-Lisa». Salen var så gott som fullsatt, och de livliga applåderna vittnade om allmän belåtenhet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *