Profven

till lediga lektorsbafattningen vid härvarande läroverk har domkapitlet utsatt till följande tider: 7 April 1888 kl. 11 f.m. undervisningsprof af dr H. Borg, 9 April kl. 4 em. disputationsprof af lie. A. Bergström, 12 April kl. 11 f.m. undervisningsprof af densamme, 25 April kl. 11 f.m. undervisningsprof af dr E. Minchmeyer, 27 April kl. 11 f.m. undervisningsprof af dr J. V. Svensson, 1 Maj kl. 4 e.m. disputationsprof af dr V. H. Beronius, 4 Maj kl. 11 f.m. undervisningsprof af densamme, 8 Maj kl. 11 f.m. undervisningsprof af dr M. Klintberg, 12 Maj kl. 4 e.m disputationsprof af densamme.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 18 November 1887.
N:r 92.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *