Lagfarter

ha af Visby rådhusrätt under September månad beviljats å nedannämda fastigketer:
hus och tomter nris 49 och 50 i Strandrotens 1 qvarter, hvilka af konsul E. Liljewalch öfverlåtits åt handlanden K. Molander för 20,000 kr.;
magasinsbygnader på stadsjordstomten nr 86 vester om staden at densamme till densamme för 5,000 kr.;
kalklada å stadsjordstomten nr 10 vid skeppsbron af densamma till densamma för 800 kr.;
hus och tomter nris 96 och 97 i Klinterotens 3 qvarter, hvilka öfverlåtits af eukefru Math. Munthe till handlanden Joho Munthe för 19,000 kr.;
hus och bygnader på stadsjordstomten nr 113 i Klinterotens 3 qvarter, hvilka öfverlåtits af f. d. husbonden Per Olsson till sjömannen O. M. Palmgren för 790 kr. och öfriga vilkor;
frijordsåkern »Vestra Kilåker» och stadsjorden nris 916,920 1/2 och 923 1/2 i samma karta öster om staden, hvilka öfverlåtits af fröknarna Johanna och Viktorine Hägg till trädgårdsmästaren K. V. May för 2,700 kr.;
3 frijordsåkern »Östra Kilåker» under nris 921, 922 och 923, i nya stadskartan af de samma till arbetaren And. Karlsson för 2,709.;
hus och tomter nris 1 och 2 i Klinterotens 4 qvarter, hvilka öfverlåtits af K. J. Kolmodins konkursmassa till handelsfirman H. Wallér för 19,000 kr.;
hus och tomt nr 56 i Strandrotens 1 qvarter samt trädgårdstomten med bygnader vester om staden, hvilka öfverlåtits af med. doktor E. Leijer till enkedoktorinnan A. M. Molander för 25,000 kr., samt
hus och byggnader på stadsjordstomten nr 64 1/2 i Strandretens 1 qvarter, hvilka öfverlåtits af sjökapten J. E. Sellman till muraren A. J. Johansson för 35,450 kronor.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 21 Oktober 1887.
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *