Resultatet av Motorföreningens vårtävling

är idag färdigt sedan prisdomarne granskat protokoll och kontrollkort. Resultatlistan är nog i viss mån överraskande. Den ser ut som följer (siffrorna ange prickbelastningen i resp. idealfartprov, förareprov, totala prickbelastningen samt, inom parentes, uttagna tilläggstiden):
Automobiler:

  1. Mårtensson, Buick, 4 + 1 = 5 pr., (3);
  2. Nordin, Cadillac, 4 + 2 = 6, (11);
  3. Hesselsten, Dodge, 7 + 1 = 8, (0);
  4. Hellberg, Ford, 8 + 1= 9, (12);
  5. Appelqvist, Buick, 14 + 1 = 15, (11).

Motorcyklar med sidvagn:

  1. Driessen, H.-D., 4 + 19 = 23, (31);
  2. Falck, Hendersson, 8 + 73 = 81, (31).

Solomaskiner:

  1. Eklund, Indian, 35 + 70 = 105, (31);
  2. Andersson, Husqvarna, 47 + 277 = 324, (31).

Protokollet hålles tillgängligt hos kapten B. Myhrström, fortifikationsexpedlitionen 7-8 maj kl. 10 f. m. —3 e. m. Priserna utställas i Norrbys bokhandels fönster och prisutdelningen äger rum lördagen 12 d:s på tid och plats som senae meddelas.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *