Från landsbygden. Barlingbo.

BARLINGBO, 3 maj.
Valborgsmässoafton firades här på sedvanligt sätt av J. U. F. varvid ett rikhaltigt program följdes. Festen började kl. 7 då en stor skara ungdom samlats. Festen öppnades med musik utförd av fröken Johansson och hrr Axel Larsson och Hans Stengård. Sedan intogs den traditionella kaffetåren, vilken smakade härligt. Därnäst följde lekar och sång av sångföreningen samt ett sångnummer, som utfördes mycket vackert av en liten 10-årig gosse, varefter alla glada och belåtna med sin afton tågade hem i ett härligt månsken. Som värd och värdinna fungerade hr Gustav Andersson och fru Mia Söderstam, vilka på ett förtjänstfullt sätt ordnat till trevnaden. Heder åt arrangörerna.
En som kom litet sent.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *