Visbykretsen av S. A. F.

har i dag hållit sitt sedvanliga vårmöte å folkskolan härstädes.
Mötet, som var besökt av ett 30-tal lärare och lärarinnor, öppnades med ett kort hälsningsanförande av kretsens ordförande, folkskollärare A. Bolin, Stenkyrka, som därefter lämnade ordet åt fröken Cecilia Weström härstädes, som höll ett föredrag om metoder vid undervisningen i hembygdskunskap, därvid särskilt framläggande en del rön, som hon gjort under en studieresa i såväl svenska som danska skolor.
Sedan Vårt land sjungits höll folkskollärare Sten Rydén ett föredrag om rättskrivningsövningar i folkskolan, varvid tal. framlade de nyaste system, som i detta avseende komma till tillämpning, och med talrika exempel åskådliggjorde de svårigheter, som läraren vid denna undervisning har att övervinna.
Efter föredraget uppstod en livlig diskussion, varunder ett stort antal talare framlade sina synpunkter på undervisningsmetoderna i ämnet.
Sedan diskussionen avslutats behandlades en del föreningsärenden. Att fungera som kassör i kretsen efter avlidne folkskolläraren Karl Olofsson, vilken vid mötets början ägnades några minnesord av kretsens ordförande, utsågs folkskollärare Sten Rydén.
Kretsens höstmöte skall hållas i Vesterhejde andra fredagen i september, varvid förslaget till ny församlingsstyrelse vad beträffar skolans ställning kommer att diskuteras. Till inledare i frågan utsågs folkskollärare Ax. R. Sundahl.
Mötet avslöts därefter på övligt sätt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *