Slite.

Dispens från arbetstidslagen.
Arbetarådet har lämnat byggnadsingeniören Bror R. Peterson i Slite tillstånd att för utförande av brådskande byggnadsarbete under maj ochh juni månader använda ett antal snickare, murare, målare och murerihantlangare, som fyllt 18 år, till arbete under högst 20 timmas under varje månad utöver eljest medgiven arbetstid. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *