Invigning

af goodtemplarlokalen vid Södra Murgatan nästa söndag.
Invigningstalet förrättas af framstående talare från fastlandet.
Sång, musik och deklamation.
Dörrarne öppnas kl. 1/26 och festen börjar kl. 3/4 till 6.
Biljetter å 1 krona till första, 75 öre, till andra och 50 öre till tredje plats tillhandahållas i morgon lördag i herrar Wibergs och Hellmans tobaks försäljningar samt från söndags morgon i goodtemplarlokalen vid Murgatan.
Om ett vänligt besök af alla, som anse nykterhetens framgång vara det godas befvämjande, anhålles vördsamt!
Akten kommer att öfvervaras af Storlogens verkställande Råd samt flere al de vid mötet i Stockholm närvarande ombuden och storlogemedlemmarne.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1887
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *