Passagerarelista.

Från Stockholm: Med »Visby» 7 Juli: kanslisekreterare Ädelgren, landskamrer Vestrin, grosshaudl. Lindström, hrr Samson, Molander, Cauberg, Wahrenberg, Sandström, Sahlberg, Clarholm, Engström, Bondeson, Vingård, Nordström ; friherinnan Drake, professorskan Nilson, prostinnan Wenström, fru:na Farsenes, Bodin; frök:ne Taube, Pfeiff, Heroberg, Samson, Ihre, Ädelgren, Lindström, Lange, Clarholm, Salenius, Wenström, Enoequist, — Med »Klintekamn» 8 Juli: Kronofogde Bokström, hrr Forsell, Husberg, Bergsten, Drake, Carlsson, May, Eriksson, Cederquist, Blomqvist, Lagerheim, Åberg, O. Eriksson; fru:na Schedin, Drysén, Palm; frök:na Tydén, Larsson, Ahlström, Kolmodin.

Från Stewin: Med »Tjelvar» 7 Juli: Dok:tor Sandelius med fru, grosshandlarne Sjöberg, Hylin, hbrr Uddenberg, Pettersson, Alfsten, Kauffmau, Mesini, Dominico Riko, Nicola Bartoliv, Sesandro Bartolio, Autonio Bartolio; fru Gertz; fröken Gertz.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1887
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *