Hyllad prästman.

En hjärtlig avskedshyllning ägnades pastor Ernst Åsbrink, som tidigare tjänstgjort i Visby, nästföregående söndag i Västeråkers kyrka. Efter närmare sex års tjänstgöring i församlingarna där skall han nu bryta upp för att tillträda ord. komministertjänst i Gävle stad. Vid nämda tillfälle i den överfyllda kyrkan och efter kyrkoherdens avskedstal, framträdde kommunalstämmans ordf., kapten Cl. Berg, Dalby, och avtackade i hjärtliga ordalag den avflyttande prästmannen för hans arbete och önskade lycka för framtiden. Som minnesgåva överlämnades ett hamrat silverskrin överlämnades ett etui av silver från synnerligt talrika pastoratsbor. Kyrkoherden tackade varmt. Därefter voro de talrika skarorna inbjudna på »kyrkkaffe» i prästgården.
I den gångna veckan uppvaktades också kyrkoherden av kyrkvärden A. R. Österlund och hr E. A. Eriksson från Balingsta församling, som med tal och dress överlämnade ett guldur med inskrift »från tacksumma Balingstabor».
Även från Upsala-Näs har kyrkoherde Åsbrink fatt mottaga minnesgåvor och fru Åsbrink har från syföreningarna i Västeråker, Dalby och Balingsta fått mottaga minnesskänkar. Vid avfärden på lördagen utbragtes ett leve för den avflyttande familjen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *