Från bio till bio.

Ett välfotograferat program kan man med skäl kalla det som visas på Visbybio från och med i afton, Huvudnumret, Hårda viljor, är en filmatisering av Knut Hamsuns bok Svärmare, påstås det, men det måste erkännas, att handlingen är skäligen mager. Däremot är den naturliga inramramningen kring stycket delvis mycket vacker och fotograferingen är förträfflig. Regien har också skötts med smak av John Brunius. De agerande, delvis kända svenska skådespelare, förstöra i regel icke sina uppgifter, men som sagt det hela blir icke mycket. På programmet står vidare en rörlig teckning med Mutt och Jeff — det var länge sedan vi såga de glada gossarna här — och en serie Stockholmsbilder av fotografen Gustaf Boge. Dessa bilder av Stockholm är bland det vackraste i genren som visats här i den vägen på länge. Man måste erkänna att Stockholm är vackert och delvis också gör skäl för epitetet Nordens Venedig. Enbart denna film är värd ett besök, och man sitter bara och önskar att få se en Visbyfilm upptagen med samma utsökta smak som denna Stockholmsfilm.
— På Reginabion härskar alltjämt Wallace Reid, denna gång i sällskap med Lila Lee och i en ung bostadslös artists skepelse. Filmen berättar muntert och underhållande, huru artisten och två näpna flickor plötsligt var på sitt håll finna sig husvilla och hur de inrätta sig pa taket till en skyskrapare i Newyork. Nåja, till sist få de ju bostad, och det i ett sjangtilt hus, som Lila har all rätt till. Och allt upplöser sig i fröjd och gamman. Wallace spelar distingerat och trevligt utan att donna gång lägga för mycket an på akrobatiken, och flickorna skumma icke bort saken heller. — Som förpjäs ges en Mac Sennetfars med Louise Fazenda som huvudagerande. Den brukar man ju ha roligt åt

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *