Från sjön.

Ångfärjan Drottning Victoria har i förgår intagits i Malmö stora torrdocka. Vid företagen undsersökning af bottnen visade det sig, att endast en del mindre repor i några plåtar förefunnos, så att reparationen inskränker sig till förnyaridet af ett tjugutal nitar, hvarjämte ombyte af propellrar kommer att äga rum. Färan underggår nu sin vanliga vårdockning, hvilken eljest skolat äga rum i början af mars. Färjan torde kunna vara i trafik inom en vecka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *