Tingstäde landstormsförenings

medlemmar kallas till ordinarie föreningsmöte söndagen den 28 februari 1915 kl. 1 e. m. i Folkskolans lokal i Tingstäde. Vid mötet kommer utom genomgäendet af föredragningslistan enligt § 9 i stadgarne för Tingstäde Landstormsförening, föredrag äfven att hållas och uppmanas alla att mangrant infinna sig.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *