Senaste Nyheterna från kriget.

Flera ångare till botten.
London, 25 febr. Reuter\’s Office meddelar: Ångaren Deptford sänktes igår i Nordsjön utanför Scarbozough. Besättningen, som med undantag af en man räddades at en passagerareångare, tror, att fartyget träffats af en torped.
London, 25 febr. Reuter\’s Office meddelar: Besättningen på ångaren Western Coast från Liverpool har anländt till Portsmouth och berättat, att ångaren i går antingen stötte på en mina eller träffades af en torped utanför Beachy. Intet människolif gick förloradt.

Franska rapporter.
Fransmannen hålla sina ställningar. Lutbombardemang.

Paris, 26 febr. I Champagni ha vi upprätthållit de nya framsteg, vi igår uppnådde. Alla motangrepp ha afslagits.
Vår aviatörer ha nedkastat 60 bomber öfver järnvägsstationer, tåg och truppafdelningar med godt resultat.
Mellan Argonne och Maas ha vi gjort nya framsteg. Fienden har ej varit i stånd att tillbakataga af oss eröfrade skyttegrafvar.

I öster.
Österrikarna ta många fångar.

Wien, 26 febr. Officielt meddelas: I ryska Polen har ingen förändring skett. Under framstöt på Västgaliziska fronten ha vi tagit flera ryska stödjepunkter öster om Grybow och därvid tagit 560 fångar med 6 kulsprutor.
I Karpaterna ha operationerna hindrats af starkt snöfall. Våra truppers angrepp söder om Dnjester skrida gynnsamt framåt. Under söndagen och måndagen ha vi tagit 10 officerare och 3,338 man till fånga.
I Bukovina är allt lugnt.

Rysk rapport som antyder tyska framsteg.
Petrograd, 26 febr. I trakten af Sventojanskgoja ha tyskarna gått öfver till högra stranden af Niemen. Striden pågår. Kring Ossovetz har fastningsartilleriet med framgång kämpat med tyska batterierna. Fienden har koncentrerat kraftiga ansträngningar mot Noviogrodsk och Prasnysj. På vänstra stranden af Weichsel ha vi tagit bondgården Morxhelly hvarvid 7 officerare och 400 man togas hvarjämte en del kulsprutor eröfradas.
I Karpaterna pågå striderna. I Galizien utkämpas en förbittrad strid vid floden Swice.

Dardanellerforten ånyo bombarderade.
Tystade, säga engelsmännen.

London, 26 febr. Officiellt meddelas, att bombardementet af Dardanellaena återupptogs kl. 8 igår morse. Alla forten vid inloppet gjordes oförmögna att besvara elden. Operationerna fortsättas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *