Lösöreauktion.

I anseende till hemmanets utarrendering låter landtbrukare G. Kallmén, Diskarfve i Roma, medelst offentlig auktion fredagen den 6 mars kl. 11 f. m., försälja följande lösegendom: 6 st. goda mjölkkor, 2 st. kvigor, 1 tjur; maskiner och redskap: 2 radsåningsmaskiner, där af en med förställare, en hästräfsa, hackelsemaskin, vindmaskin, 2 st. arbetsvagnar, en bättre åkkärra, arbetskälkar, foderhäck, sättare, ringvält, hartvar af flora slag, sladd, vänd- & spetsplogar, svänglar, tjuderkettingar, transportflaskor, mjölkkärl; stallinventarier och handredskap af hvarjehanda slag m. m., största delen inköpt under senaste 2 år, ett parti korn till utsäde, (hannehen) odladt här 1 år etter utsäde från Svalöf enligt analys med 99,5 % grobarhet, utsädeshafre, en stack höstsädeshalm m. m.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt, andra betala vid anfordran.
Roma den 25 febr. 1915.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *