Flickor som elever på Visby gymnasium?

I egenskap af målsmän för sina döttrar ha ett antal personer i Visby hos, k. m:t anhållit om tillstånd för dessa att, för så vidt lärjungeantalet därför ej lägger hinder i vägen, söka intrade i gymnaset vid Visby högra allmänna läroverk för att där jämte den manliga ungdomen förberedas till mogenhetsexamens afläggande.
Några skäl af principiell natur mot beviljandet af denna ansökan bör, anse petitnonärerna, ej förefinnas, då ju samundervisning af gossar och flickor anordnas i statens läroverk i de flesta sexklassiga skolor, hvilkas högsta klass motsvarar gymnasiernas lägsta. Resultatet af samundervisning upp till en ålder af 15 á 16 år hos lärjungarna kan sålunda sägas vara pröfvadt utan att några vitsentliga olägenheter försports. Vidare hänvisas till erfarenheten från de privata gymnasierna.
Speciella synpunkter, tillämpliga på detta, fall, äro Gotlands isolerads läge och det jämförelsevis ringa elevantalet vid Visby gymnasium.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *