En svensk krigsfånge i Ryssland.

Handelsresanden J. K. G. Kinch,
tillfångatagen af ryska trupper i Persien.

Tyska legationen i Stockholm har i svenska pressen spridt ett telegram från Tebris, hvari det heter, att befälhafvaren för de ryska trupperna arresterat och till Ryssland fört en svensk vid namn Kinch och en schweizare vid namn Naef till följd af deras vänskapsförbindelser med tyskarna, samt att ryssarna satt sig i besittning af en mattfabrik i Tebris i syfte att använda den till barack, ehuru fabriken står under skydd af amerikanske konsuln, som nedlagt protest mot detta förfarande. Petersburgs telegrambyrå är i denna sak bemyndigad förklara, att svensken Kinch och schweizaren Naef, hvilka veoro anstälda vid nämda fabrik, vid de ryska truppernas intåg i Tebris fördes till Ryssland i egenskap af krigsfångar, enär de tillsamman med tyske konsuln Litten deltagit i striden vid Sofian, i det de genomgått ställningarna och ledt de turkiska truppernas rörelser. Hvad den tyska mattfabriken angår, blef den besatt af ryssarna och dess mattlager beslagtogs i enlighet med en allmän regel, då turkarna förvandlat Aserbeidjan till krigsskådeplats mot ryssarna och persiska regeringen var oförmögen att sätta sig därenfot.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *