Ångfartyget Klintehamn

afgår hit i morgon bittida från Nynäs, medförande — utom last från Stockholm — den med onsdagens kvällståg från Stockholm nedkommande posten till Gotland. Vi ha alltså i morgon e. m. att vänta en extra post i st. f. den som Klintehamn på grund af upprepade förseningar blef urståndsatt att öfverbringa hit i måndags.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *