Visby automataktiebolag

hade i går sin årsstämma härstädes under dir. H. Wimans ordförandeskap.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Bolagets rörelse under fjol året har lämnat en nettovinst af kr. 3,026: 93. Beträffande dess användning beslöt stämman att utdela 10 % till aktieägarne med 1,000 kr. och att öfverföra återstoden på dispositionskontot.
Till styrelseledamöter återvaldes dir. H. Wiman, handl. C. Prien ach grosshandl. C. I. Kolmodin med grosshandl. Hj. Klint och fabrikör Gust. Johansson som ersättare. Likaledes omvaldes revisorerna, stadskassör Adolf Dahlback och bankkassör Henr. Dahlbäck med handelföreståndare Wilh. Ljungberg som suppleant.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *