Senaste nyheterna från kriget.

Den franska offensiven.
Paris, 22 febr. Under infanteristrider i trakten af Ypres ha vi återtagit en del skyttegrafvar under ansenliga tyska förluster. I Vogeserna ha vi tillbakaslagit tre angrepp på stranden af floden Sept. Striden pågår.
Berlin, 22 febr. I Vogeserna fortskrider vår angreppsrörelse. Vi ha eröfrat höjden Hohrodberg. I Champagne vid Combes äro tre hårdnackade franska angrepp tillbakaslagna. Vi tillfåangatogo 125 man.
Berlin, söndag afton. I Vogeserna fortsättes vår angreppsrörelse med framgång. På östra krigsskådeplatsen ingen väsentlig förändring.
Paris, 22 febr. Kommunikon kl. 11 igår afton meddelar om franska framgångar. I Champagne har ett fientligt motangrepp med glans tillbakaslagits, hvarpå vi upptogo ett energiskt förföljande och bemäktigade oss samtliga tyska skyttegrafvar norr och öster om den på lördagen eröfrade skogen. På fronten i öfrigt ha vi gjort nya framsteg, särskildt norr om Lesmasnil, där vi tagit ett hundratal fångar. Vid Les Eparges ha vi tillbakaslagit fiendens sjunde försök att återtaga de ställningar, vi för ett par dagar sedan eröfrade.

Kampen i Karpaterna.
Wien, 22 febr. Officielt meddelas om striderna ill Karpaterfronten från Dukla till Wyschkow att flera ryska angrepp tillbakaslagits med stora förluster. Vi togo 750 fångar.

Senaste ryska rapporten.
Petrograd 22 febr. På tyska fronten fortfara striderna att utvackla sig kring Ossovitz. Under de senasta två dagarna ha vi tagit omkring 1,000 tyska fångar.
I Galizien ha österrikarna efter ett ytterst häftigt bombardement tagit till offensiven norr om Zakliczyn, men tillbakakastats.

Engelsk ångare sänkt i Irländska sjön.
London, 22 febr. I lördags eftermiddag hejdades en engelsk kolångare på Irländska sjön af en tysk undervattensbåt. Besättningen fick fem, minuter att gå i båtarna, hvarefter ångaren borrades i sank.

Engelsk minfiskare förolyckad.
Berlin, 22 febr. Officielt telegraferas söndag middag, att vid Nieuport ett fientligt fartyg, som var ute för att uppfiska minor, stött på en dylik och gått till botten.

Kryssaren Karisruhe i arbete.
London, 22 febr. Lloyds meddelar att ångarna Potaro, Highlandbrae, Hemispher och Wilfredan samt norska segelfartyg Semantha sänkts i Atlanten, antagligen af kryssaren Karlsruhe. Besättningarna, sammanlagdt 192 man, jämte Highlandbraes 52 passagerare, ha landsatts i Buenos Ayres.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *