Förbruksföreningen Visborg

hade i lördags eftermiddag sammanträde å Visborgs slätt. Ledare af förhandlingarna var kapten Th.. Stålhandske.
Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter återvaldes i tur afgående fanjunkarne J. A. U. Böttiger och P. V. Eilertz. Äfvenså omvaldes styrelsesuppleanterna, kapten N. Kruuse och fanjunkare C. O. Pettersson. Till revisorer för 1915 utsågos fanjunkarne G. Dahlman och E. Weström Revisers-suppleanter blefvo sergeant Hjalmar Bodin och kapten G. Lindman. Till sist beslöts, att 8 % utdelning skulle äga rum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *