Ett Ödesdigert signalskott.

En sorglig olycka inträffade vid half 11-tiden i lördags afton nere på hamnen. För att vägleda ång. Hansa genom den då rådande tjockan hade några signalskott aflossats från hamnkanonen, hvarvid som vanligt en del ungdomar af nyfikenhet samlats i närheten af den plats, där kanonen är uppstäld. Som kanonservis tjänstgjorde hamnroddaren Joh. Nygren, som emellertid, enligt uppgift, anmodat ett par närvarande ynglingar att vara honom behjälpliga. Ett nytt skott hade åter laddats och väntades när som helst brinna af. Då upptäcktes plötsligt, att den antända stubintråden, som endast var ett par tum lång, ramlat ur färghålet och låg och brann på marken. En af de närstående ynglingarna, 17-årige handelsbiträdet Karl Erik Winqvist, en son till brefbärare H. Winqvist härstädes, sprang då fram och tog upp den brinnande tändtråden, som han oförsiktigt nog sökte anbringa i färghålet till kanonen. Knappt hade emellertid stubinen kommit i beröring mad fängkrutet, förr än skottet brann af. Ynglingen Winqvist, som stod framåtlutad öfver kanonen, blef härvid illa bränd hela ansiktet af de genom fänghålet utströmmanade gaserna och krutstänkan. Äfven en kamrat till honom ynglingen Walter Magnusson, en son till pumpmakare E. A.. Magnusson, som råkat komm alltför nära kanonen, träffades i ansiktet af en del krutstänk.
De skadade fördas till lasarettet, hvarifrån Magnusson efter en stund fick hemvända, då hans skador voro obetydliga. Winqvist hade däramot drabbats så mycket svårare af olyckan. Vid anstäld undersökning konstaterades genast, att hans högra öga är totalt förstördt och att äfven det vänstra är mycket illa skadadt. Dock kan måhända synförmågan på detta till någon del räddas. Dessutom har ansiktet blifvit vanstäldt af krutstänk.
Den beklagansvärde ynglingen, som är vid full sans, beskrifves af en principal såsom en skötsam och välartad gosse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *