Födde och Döde i Visby.

Födde:
Cementarbetaren Olas Emil Herman Svenssons son, handelsbokhållaren E. L. Stenboms son., sjökaptenen M. A. Olofssons son, musiksergeanten F. Hj. Kuhlaus son, maskinist K. J. G. Ahlstans dotter.

Döde.
1:ste konstapeln Arvid Afred August Jansson, 22 år 1 mån. 27 dagar, drängen Otto Wilhelm Martin Enström, 16 åAr 5 mån., volontären Gustaf Arthur Wallentin Jakobsson, 20 år, 2 mån. 20 dag. byggmästaren Gustaf Jonssom, 84 år 2 mån. 2 dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *