Auktion vid Öfvide i Sanda.

Tisdagen den 23 febr. från kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion hos P. Björkqvist, Öfvide i Sanda, att försäljas dels 21/64 mntl Öfvide i Sanda, som är välbebygdt och beläget c:a 1,5 km. från järnvägsstation med 50 tnld förstklassig åker samt c:a 40 tnld äng och betesmark, allt i ett skifte, med skog för hemmanets behof och säljas antingen i mindre delar eller i sin helhet, på goda vilkor; och dels följande lösegendom: såsom koppar-, malm-, järn och blecksaker, glas och porslin, träkärl, betsade och oljemålade möbler, något sängkläder och linne; brukningsredskap såsom: last-, plan- och arbetsvagnar, reskärra, kälkrack, släde, kälkar, sättare, foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar fl. slag, hästräfsa, Cambridgevält, nullfösa, vind- och såningsmaskiner hästhacka, par- och enbetsselar, 1 tjursele; kreatur: 1 hingst, tvänne ston, 2 unghästar, 4 kor, 3 st. kvigor, 2 tjurkalfvar c:a 8 mån., samtliga nötkreatur af bättre ras, och höns; div. handredskap, en slädfäll, 6 fällskinn, hästfiltar, spannmålssäckar, 1 bättre väfstol samt mattor m. m. med belalningsanstånd till den 1 nästa aug., öfriga vilkor för såväl lösa som fasta egendomen vid auktionen.
Eskelhem den 18 febr. 1915.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *