Auktion vid Myrungs i Linde.

Medelst offentlig auktion vid Myrungs i Linde nästa onsdag den 24 invev. febr. kl. 12 på dagen låter landtbr. Hugo Pettersson därstädes försälja: omkring 15 st. goda reaktionsfria mjölkkor, dels nykalvade, dels i kalfställning, 2 et. dräktiga suggor, 8 st. grisar 2 á 3 mån. 1,000 kg. blandsäd, 2 st. nästan nya arbetsvagnar, foderhäckar och foderstegar, 2 slåttermaskiner, 1 kälkrack och en kappsläde m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober; andra betala anfordran.
Brogårds i Fardhem den 18 febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *