Auktion vid Boxarfve i Levide.

Medelst offentlig auktion vid Boxarfve i Levide nästa torsdag den 25 innev. februari kl. 1 p. d. kommer att för vederbörandes räkning försäljas: sladradk, 1 s. k. lastdragare, arbetsvlagnar, foderhäckar, såningsmaskin, slät- och fjäderharfvar, vindplogar, par- och enbetsselar, syänglar, mullskopor, smörkärna, murtegel, såkorn och råg m. m. Kreatur: 2 st. 8-åriga draghästar, 1 sjuårig vallack, 1 2-årig d:o, 1 fargalt, 3 dräktiga suggor, 2 fyra månaders grisar, 10 st. d:o 2 mån., 10 st. d:o 5 veokor, några st. lamm m. m.
Vederhäftige, godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästk. oktober; andra betala vid anfordran.
Brogårds i Fardhem den 18 febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *