Från sjön.

— I Trälleborg hemmahörande ångaren Svecia afgick 1 dennes från Liverpool till Aarhus med last af 2,600 ton fodermedel och har sedan dess ej afhörts. Fartyget tillhör Redaria.-b. Trälleborg, mäter 2,220 bruttoton och är bygdt 1888 i Stockholm. Det föres af kapten I. Lindell.
— Arkö yttre fyr, i farleden från sjön till Arkö, Svartvik bergets fyr, i farleden Arkö—Mem Kopparhalmens fyr, i farleden Arkö—Häradsskär, samt Bussans fyr, i farleden Strupö—Idö, äro släckta på grund af isförhållandena.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *