Det svenska eskaderbesöket

härstädes blef kortvarigt. Eskadern utgjordes af jagarna Hugin, Munin, Magne och Mode, som hitlände inemot half 6-tiden på, eftermiddagen, och förtöjde i inre hamnen, samt kryssaren Claes Horn och 10 stycken torpedbåtar, sota på grund af tjocka inlöpte först något senare och förtöjde i yttre hamnen. Under aftonens lopp hade blåjackorna landpermission stor Utsträckning och öfverbefolkade snart stadshotellets lokaler och stadens öfriga trakteringsställen.
Mellan kl. 6 och 7 i morse fortsatte eskadern söderut till Karlskrona.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *